1 - بانک مسکن :‌  دانلود نرم افزار بانک مسکن  

نرم افزار بانک مسکن برای آیفون

 

2 - بانک شهر :  دانلود نرم افزار بانک شهر 

دانلود نرم افزار بانک شهر برای آیفون

 

3 - بانک پاسارگاد :  دانلود نرم افزار شعب بانک پاسارگاد . (با توجه به موقعیت مکانی , نزدیکترین شعبه را نمایش خواهد داد) 

نرم افزار بانک پاسارگاد برای آیفون

 

4 - بانک عسکریه :  دانلود نرم افزار بانک عسکریه .  

نرم افزار بانک عسکریه برای آیفون

 

5 - بانک ایران زمین :  دانلود نرم افزار بانک ایران زمین 

نرم افزار بانک ایران زمین برای آیفون

 

حال به بانک هایی میرسیم که در اپ استور نرم افزاری به صورت رسمی ندارند و ما میخواهیم از داشتن چنین نرم افزارهایی بر روی گوشی بهره مند شویم . این نرم افزارهای بانکی در خود سایت بانک ها قرار دارد و مورد تایید بانک های مورد نظر میباشد . 

توجه داشته باشید پس از دانلود نرم افزار از سایت های مربوطه باید به setting گوشی بروید . سپس General را باز کنید و وارد قسمت Device Managment شوید . بر روی پروفایل بانک مورد نظر کلید کنید و سپس Trust  و Verify را بزنید . 

Setting << General << Device Managment << Trust << Verify

 

1 - بانک سامان :‌ دانلود نرم افزار بانک سامان برای آیفون از سایت بانک سامان.

نرم افزار یانک سامان برای آیفون

 

2 -  بانک قرض الحسنه رسالت :‌  دانلود نرم افزار بانک قرض الحسنه رسالت برای  از سایت بانک قرض الحسنه رسالت

 سایت بانک قرض الحسنه رسالت

 

3 -بانک دی :‌ دانلود نرم افزاربانک دی برای  از سایت بانک دی

دانلود نرم افزار بانک دی برای آیفون

 

4 - بانک ملی :‌  دانلود نرم افزاربانک ملی  از سایت بانک ملی . 

نرم افزار بانک ملی برای آیفون

 

5 - بانک ملت : دانلود نرم افزاربانک ملت  از سایت بانک ملت .

نرم افزار بانک ملت برای آیفون

 

6 - بانک صادرات : دانلود نرم افزاربانک صادرات  از سایت بانک صادرات .

 

دانلود نرم افزار بانک صادرات برای آیفون

 

7 - بانک پاسارگاد : دانلود نرم افزاربانک پاسارگاد  از سایت بانک پاسارگاد .

 

نرم افزار بانک پاسارگاد برای آیفون

 

7 - بانک پارسیان : دانلود نرم افزاربانک پارسیان  از سایت بانک پارسیان . 

نرم افزار بانک پارسیان برای آیفون

 

8 - بانک تجارت : دانلود نرم افزاربانک تجارت  از سایت بانک تجارت .

 

 نرم افزار بانک تجارت برای آیفون

 

9 - بانک رفاه : دانلود نرم افزاربانک رفاه  از سایت بانک رفاه .

دانلود نرم افزار بانک رفاه برای آیفون 

10 - بانک اقتصاد نوین  دانلود نرم افزاربانک اقتصاد نوین  از سایت بانک اقتصاد نوین . 

دانلود نرم افزار بانک اقتصاد نوین برای آیفون